ORGANIZING COMMITTEE

Chairman: Le Quan Anh Tuan (Vietnam)

Co-Chairman: Nguyen Duc Tien (Vietnam)

General Secretaty: Vu Quang Hung (Vietnam)

Treasurer: Duong Thi Ngoc Sang (Vietnam)

 • Davide Lomanto (Singapore)
 • Rajesh Khullar (India)
 • Takehiro Hachisuka (Japan)
 • Jose Macario Faylona (Philippines)
 • Gafoor Mubarak (Malaysia)
 • George Yang (HongKong, China)
 • Henry Chua (Philippines)
 • Ly Huu Tuan (Vietnam)
 • Nguyen Huy Luu (Vietnam)
 • Nguyen Tuan Anh (Vietnam)

Secretariat:

 • Bui Trung Nghia (Vietnam)
 • Chu Minh Phuc (Vietnam)
 • Do Hai Dang (Vietnam)
 • Tran Thai Ngoc Huy (Vietnam)
 • Tran Van Toan (Vietnam)
 • Pham Long Binh (Vietnam)